YKSILÖILLE

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ongelmat maksavat Suomen taloudelle jopa uskomattomat 40
miljardia euroa vuodessa niin menetettynä työpanoksena, etuuksina kuin terveyden- ja sairaanhoidon kuluina. Suomessa 17% työtekijöistä kokee paljon tai melko paljon stressioireita ja huoli omasta työkyvyttömyydestä on kasvanut merkittävästi jo vuosina 2011-2018.

Jos haluat tehdä jotain konkreettista oman stressin lievittämiseksi ja onnellisuuden lisäämiseksi samaan aikaan, nyt siihen on tarjolla täydellinen mahdollisuus!

The Happiness Practice (THP) on ainoa näyttöön perustuva valmennus, joka mitattavasti parantaa hyvinvointia ja suorituskykyä keskitty-
mällä kuormitustekijöiden ja stressioireiden vähentämiseen sekä onnellisuuden ja sen sivutuotteiden; innovaation, resilienssin ja
pitkäjänteisyyden lisäämiseen.

Toteutus ja hinnoittelu

6 x 45 min Learning session-valmennusta, 6 x 45 min Happiness Huddle-valmennusta, eli 12 verkon yli tapahtuvaa 45-minuutin valmennusta kuuden kuukauden aikana. Joka Learning sessionissa opitaan uusi käyttäytymismalli ja kolme harjoitusta seuraavalle kuukaudelle. Happiness huddlet ovat kokemusten jakamista, purkamista sekä yhdessä oppimista varten.

Valmennuskokonaisuuteen kuuluu keskeisenä osana yksilöllisten muutosten mittaaminen. Mittaukset tapahtuvat valmennuksen aluksi, sen keskivaiheilla ja valmennuksen lopulla. Saat yksilöllisen raportin oman stressitason sekä onnellisuuden muutoksista valmennuksen aikana.


Hinta: 1987€ / hlö, toteutus 10-12 henkilön kohorteissa, voit myös valita yksilövalmennuksen hintaan 2480€.