YRITYKSILLE

Haluatko ennaltaehkäistä henkilöstösi uupumista? Haluatko lisätä yrityksesi kilpailukykyä?

Olet juuri oikeassa paikassa. On aika keskittyä luomaan kukoistuksen kulttuuria, jonka keskiössä ovat onnelliset, innovatiiviset ja suorituskykyiset ihmiset sekä pitkäjänteinen, kestävä toimintakulttuuri.

The Happiness Practice (THP) on ainoa näyttöön
perustuva valmennusmalli, joka mitattavasti
parantaa hyvinvointia ja suorituskykyä keskitty-
mällä kuormitustekijöiden ja stressioireiden
vähentämiseen sekä onnellisuuden ja sen
sivutuotteiden; innovaation, resilienssin ja
pitkäjänteisyyden lisäämiseen. THP auttaa räätälöimään ja mittaamaan niin organisaation kuin yrityskulttuurinkin tärkeimpiä osa-alueita, joiden määrällisten ja laadullisten tulosten avulla kestävän kilpailukyvyn
rakentaminen ja ylläpitäminen on mahdollista.

The Happiness Practice

6 x 45 min Learning session-valmennusta, 6 x 45 min Happiness Huddle-valmennusta, eli 12 verkon yli tapahtuvaa 45-minuutin valmennusta kuuden kuukauden aikana. Joka Learning sessionissa opitaan uusi käyttäytymismalli ja kolme harjoitusta seuraavalle kuukaudelle. Happiness huddlet ovat kokemusten jakamista, purkamista sekä yhdessä oppimista varten.

Valmennuskokonaisuuteen kuuluu keskeisenä osana yksilöllisten, tiimitason ja koko organisaatiota koskevien muutosten mittaaminen Return on Happiness (ROH). Voit valita juuri oman organisaatiosi kannalta keskeisimmät mittauskohteet päätöksenteon tueksi. Tyypillisesti neljän kerran jälkeen stressi- ja kuormitustaso ovat laskeneet jo 11% ja onnellisuus lisääntynyt 8%, kun taas puolen vuoden valmennusjakson jälkeen vastaavat tulokset ovat keskimäärin 22% vähentynyt stressi- ja kuormitustaso sekä 11% lisääntynyt onnellisuus.

Hinta: 1987€ / hlö, toteutus 10-12 henkilön kohorteissa. Kevään kohortteihin ilmoittautuminen on avattu, Ota yhteyttä!

Experience happiness -työpaja
Tässä n. 2 tunnin työpajassa

– kokeilet viittä eri näkökulmaa onnellisuuteen, jotka yhdessä
käytettynä vähentävät stressiä ja uupumuksen oireita ja lisäävät
onnellisuutta
– opit ymmärtämään kuinka onnellisuus on taito, jonka voi oppia ja jota
voi harjoittaa joka päivä, ulkoisista olosuhteista huolimatta

Tämä työpaja oivalluttaa, kuinka onnellisuudesta voi tulla automaattinen
tapa ja siten auttaa rakentamaan osallistavaa, onnellista ja tuottavaa
hyvinvoinnin työkulttuuria
.

Työpaja tarjoaa maistiaisen kuuden kuukauden mittaiseen, näyttöön
perustuvaan The Happiness PracticeTM (THP) toimintamalliin, joka
mitattavasti parantaa hyvinvointia ja suorituskykyä keskittymällä
kuormitustekijöiden ja stressioireiden vähentämiseen sekä onnellisuuden
ja sen sivutuotteiden; innovaation, resilienssin ja pitkäjänteisyyden
lisäämiseen.

THP ratkaisee yritysten kolme ajankohtaista ongelmaa:

– stressin ja työuupumuksen lievittämisen ja ennaltaehkäisyn
– hyvinvoinnin edistämisen ja lisäämisen
– suorituskyvyn optimoinnin niin yritys-, tiimi- kuin yksilötasollakin

Hinta etäyhteydellä tai Oulun, Jyväskylän ja Tampereen seudulla 3950€ / työpaja + alv 24%. Muualle Suomeen lisätään matkakulut. Jos haluat kuulla lisää, Ota yhteyttä ja palaamme asiaan mahdollisimman pian!

Hinta sisältää

  • Sähköisen ennakkokyselyn ja aloituskeskustelun
  • Tulostettavan työkirjan (pdf)
  • Palautteen keräämisen ja raportoinnin