Suomalaisesta onnellisuudesta aito kilpailuvaltti!

Suomalaiset ovat jälleen kerran maailman onnellisin kansa! Osaamme tehdä jotain oikein, eri tavalla kuin muut. Mitä on suomalainen onnellisuus? Mistä se rakentuu? Mitä voisimme opettaa myös muille? Suomalainen onnellisuus on meidän mielestämme kilpailuvaltti. Haluamme luoda lisää onnellisuutta, elinvoimaa ja kilpailukykyä!

Miksi Onnellisuustutkimusinstituutti? Miksi juuri nyt? Onnellisuustutkimus on aidosti poikkitieteellistä ja moniulotteista. Me tuomme yhteen onnellisuudesta ja hyvinvoinnista kiinnostuneet tutkijat, viimeisimmän tutkimustiedon sekä onnellisuuden lisäämisestä kiinnostuneet työyhteisöt ja yksilöt. Tällä hetkellä onnellisuuteen liittyvä tutkimus on hajallaan eri yliopistoissa ja vaikeasti saavutettavissa. Lähestymme hyvinvointia sekä stressin hallinnan että onnnellisuuden lisäämisen näkökulmista. Luomme lisäarvoa tuottamalla laadukasta tutkimusta, uutta tietoa, kurssimateriaaleja, webinaareja sekä koulutuskokonaisuuksia. Tuemme toiminnallamme erityisesti yritysten menestystä ja kilpailukykyä.

Toimimme verkostomaisesti, ketterästi, tekemällä oppien ja luomme pohjaa aivan uudenlaiselle toimintakulttuurille, jossa ongelmien sijaan nähdään mahdollisuuksia ja polkuja uuteen. Katsomme ajassa olevia ilmiöitä rohkeasti kokonaan uudesta näkökulmasta! Tavoitteemme on onnellisuuden, elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn lisääminen. Epävarmassa maailmassa onnellisuus sen eri muodoissa luo aitoa kilpailuetua!

Myös sinä voit kantaa kortesi kekoon, osallistu!

AIDOSTI VIRTUAALINEN TOIMISTO

Uudenlainen, verkottunut työyhteisö!


Työtä voi tehdä missä vain.

Onnellisuustutkimusinstituutti on itsenäinen, virtuaalinen tutkimus-, ohjaus- ja koulutusorganisaatio, jonka tavoitteena on tieteellisin menetelmin ja tutkimusperustaiseen tietoon nojaten edistää yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja menestystä. Työtä tehdään joustavasti, yhdessä verkoston jäsenten ja toimeksiantajien kanssa.

Samaan suuntaan.

Tapaamme usein virtuaalisesti aamukahveilla tai iltapäiväteellä, yhteisissä webinaareissa. Teemme töitä vaihtuvissa monialaisissa tiimeissä. Uskomme vahvasti tekemällä oppimisen voimaan ja käännymme tarvittaessa upeiden neuvonantajiemme puoleen parhaiden toimintamallien ja ratkaisujen löytämiseksi.

Luovan työn vastapainona vaikkapa luonto.

Pidämme hyvää huolta itsestämme, toinen toisistamme ja jatkuvasti kasvavasta ja kehittyvästä verkostostamme. Vaalimme tasapainoa! Uusimman teknologian monipuolinen käyttö mahdollistaa tehokkaan työskentelyn juuri sieltä, missä itsekukin on. Luovan työn vastapainona toimii vaikkapa ihana luonto ja luontoelämykset!

PAREMPAA YMMÄRRYSTÄ ONNELLISUUDESTA JA SEN LISÄÄMISESTÄ TARVITAAN EDELLEEN

Tutkimus numeroina 2022

Ahdistuneisuus 56 900 Onnellisuus 23 100

Masennus 35 200 Ilo 22 500

Suomalaiset ja onnellisuus

Suomi on paistatellut onnellisimpien maiden kärjessä jo vuosia ja on jo viidettä vuotta peräkkäin luokiteltu maailman onnellisimmaksi maaksi. Tutkimusten mukaan suomalaiset tekee onnelliseksi mm.

  • luonto
  • perhe ja ystävät
  • mielenrauha ja tyytyväisyys
  • sopiva määrä stressiä
  • mielenkiintoinen työ
  • saavutukset
  • sopiva toimeentulo

Suomalaiset loistavat onnellisuustutkimuksissa, mutta onnellisuus ei näyttäisi jakautuvan tasaisesti. Esimerkiksi mielenterveyden häiriöt ovat olleet yleisin työkyvyttömyyttä aiheuttava syy jo vuodesta 2000 lähtien. Parhaillaan käynnissä olevan pandemian arvellaan ennestään lisäävän pahoinvointia ja mielenterveyden ongelmia. Tarvitaan uutta tietoa ennaltaehkäisevistä elementeistä ja onnellisuuden rakentumisesta arjessa – joustavuudesta ja sinnikkyydestä.

Rating: 3 out of 5.

Tasapaino”

Onnellisuus, no. Mulle se luonto on semmonen. Että lataa sillä tavalla akkuja. Perheen kanssa mökillä, tai. Sitten taas jaksaa työtä ja kaikkee.

Mikko S.

Rating: 5 out of 5.

”Tyytyväisyyttä”

Kun on kokenut uupumista ja loppuun palamista, ni kyllä se onnellisuus on siinä että löytää mielenrauhaa ja saa kokea tyytyväisyyttä ihan arkisista asioista!

Saara K.

Rating: 4 out of 5.

”Saavutuksia”

Kyllä mä olen varmaan kaikkein onnellisin silloin, kun on se itse itselle asetettu myyntitavoite saavutettu. Se tiimi siinä ja se hyvä fiilis.

Antti L.

Blogissa lisää

Uuden työn ulottuvuudet