Miten onnellisuutta voisi lisätä?

Kysyin alkukesällä sadalta suomalaiselta toimitusjohtajalta onnellisuudesta ja ilahduin, kuinka paljon asia sai kiinnostusta. Valtaosa vastaajista piti onnellisuutta edustamansa yrityksen merkittävänä kilpailuetuna.

Onko suomalainen toimitusjohtaja onnellinen ja mikä hänet tekee onnelliseksi? Yli 78 % vastaajista arvioi oman onnellisuutensa korkeaksi (4 tai 5 asteikolla 1-5) viimeisen puolen vuoden ajalla. 

Kun suomalaiset toimitusjohtajat kuvailivat onnellisuuttaan, he mainitsivat usein toiset ihmiset, onnistumiset sekä merkityksellisyyden kokemukset oman onnellisuutensa elementteinä. 

”Saan tehdä työtä mukavien ja kiinnostavien ihmisten kanssa,

partantaa maailmaa ja saada aikaan tuloksia.!

haastateltava 87

Koen, että onnellisuutta voi opetella! Tutkimusten mukaan jopa 40 % onnellisuudestamme on omien toimiemme, tavoitteellisen tekemisen sekä harjoittelun tulosta. Tämä on hyvä uutinen! Noin 50 % koetusta onnellisuudesta muodostuu peruspohjalle, joka rakentuu perimämme mukaan. Edelleen vain noin 10% onnellisuudesta riippuu olosuhteistamme.

“Se että koen alan ja roolin merkitykselliseksi: olen mukana tekemässä parempaa työelämää, voin omassa roolissani auttaa muita, pystyn vaikuttamaan tärkeisiin asioihin kuten oman porukan työhyvinvointiin ja työn sisällön kiinnistavuuteen sekä asiakkaiden onnistumiseen. Se että pystyn käyttämään työssäni vahvuuksiin ja saan samalla koko ajan oppia ja kehittyä. Se että teen työtä upean, taitavan porukan kanssa. Uuden kehittäminen. Yhteiset onnistumiset ja epäonnistumisista oppiminen. Luovuuden, ihmislähtöisyyden ja teknologian kiinnosta yhdistelmä.”

haastateltava 62

Kysely sai minut pohtimaan muun muassa sitä, että onnelliseksi toimitusjohtajaksi ei tupsahdeta yks kaks ja että miten voisimme alkaa kasvattaa onnellisuuden ja oman hyvinvoinnin johtamisen taitoja jo varhaisessa lapsuudessa ja vanhemmuutta tukemalla. Meidän sukupolvemme on kasvatettu ajan hengen mukaisesti eivätkä tällaiset teemat olleet silloin pinnalla. Nyt kun olemme taas viisaampia ja näemme kuinka varhaislapsuuden kokemukset vaikuttavat moneen, niin henkiseen kuin fyysiseenkin terveyteen ja hyvinvointiimme, on mielestäni tärkeää, että niin lapsille kuin kasvattajille annetaan työkaluja lisätä hyvinvointia ja onnellisuutta.

Onnellisuustutkimusinstituutissa haluamme huomioida koko elinkaaren ja tukea tätä tutkimustiedolla. Haluamme koota yhteen alan tutkimuksen Suomessa kaikkien yhteiseksi hyväksi.

Pysyttele kuulolla, kerromme pian lisää!